Mediation & Corporate renovation

Resultaatgericht met aandacht voor de menselijke maat

slope

Mediation

Bij De Oorsprong staat het gezamenlijk door partijen oplossen van hun conflict centraal. We doen dat via bemiddeling door een onafhankelijke professional op basis van wederzijdse belangen.

Aandachtsgebieden

Zakelijke en Familie Mediation
Vanuit onze inhoudelijke expertise geeft De Oorsprong bij mediationsessies duidelijke begeleiding met respect voor de autonomie van partijen en gevoel voor wat er speelt. Door onze achtergrond en ruime ervaring kunnen wij complexe zaken aan en bewaken wij ook de vastlegging van de afspraken. De Oorsprong werkt volgens een overzichtelijk 5 stappenplan.

5 stappenplan

  • Wij analyseren met partijen hoe het conflict is ontstaan.
  • Vervolgens onderzoeken we wat de kern is en welke belangen er spelen.
  • Om vervolgens samen met de deelnemers de oplossingsrichtingen te inventariseren.
  • Wij begeleiden de onderhandelingen, waarbij wij weten hoe impasses te doorbreken en voortgang te boeken.
  • En wij leiden partijen – eventueel in samenwerking met hun adviseurs – naar het maken van concrete afspraken.

Bij de Oorsprong staat het gezamenlijk door partijen oplossen van hun conflict centraal. We doen dat via bemiddeling door een onafhankelijke professional op basis van wederzijdse belangen.


Onafhankelijk voorzitterschap
Het leiding geven aan vergaderingen of bijeenkomsten, waarin de deelnemers zelf tot een besluit of afspraken moeten komen.

Vertrouwelijk Onderzoek
De Oorsprong beschikt over een breed netwerk van experts die u of uw organisatie kunnen helpen bij het uitvoeren van diverse soorten onderzoek.

  • In opdracht en met instemming van de betrokkenen verricht De Oorsprong onderzoek naar de essentie van een conflict en adviseert over de aanpak om tot een oplossing te komen.
  • In geval van vermeende overschrijding van gedragsnormen (bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie) verricht De Oorsprong onafhankelijk feitenonderzoek.
  • Ook het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar bijvoorbeeld de bedrijfscultuur of verandercapaciteit / -bereidheid en het begeleiden hierin behoort tot onze expertise.

Klokkenluider
De Oorsprong treedt ook op als vertrouwenspersoon en ervaren procesbegeleider bij klokkenluidersmeldingen.

slope

Corporate renovatie

Slagvaardige en daadkrachtige (interim) oplossingen met oog voor de menselijke maat.

Onze wereld verandert continu en snel. De Oorsprong is gespecialiseerd in Corporate Renovatie. Wij hebben jarenlange internationale ervaring met ingrijpende herstructureringen van ondernemingen en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, markten en samenwerkingsverbanden. Zowel op afdelingsniveau als op bestuurlijk niveau zijn wij in staat om in crisissituaties snel te opereren of totaaloplossingen te bieden. Wij kunnen dit doen doordat onze experts gebruik maken van ons krachtige netwerk van juristen, accountants, HR-experts en strategen. Dit alles op basis van volledige betrokkenheid en draagvlak binnen uw organisatie. Onze (interim) bestuurders en executives hebben een voorkeur voor slagvaardig en daadkrachtig optreden. De Oorsprong staat voor een concrete en duidelijke no-nonsense aanpak.

image

Honorering & resultaat

Advisering/Coaching
Op het vlak van corporate renovatie opereren wij niet alleen als klankbord van Bestuurders, Commissarissen en Ondernemingsraden, maar zijn ook regelmatig betrokken bij evaluaties van Afdelingen, Besturen en Raden van Commissarissen met daarbij de nadruk op het creëren van draagvlak voor beslissingen en het voorkomen van escalatie. Bij kortlopende trajecten maken wij afspraken op basis van een dagdeeltarief. Bij grotere projecten werken wij met een vaste prijs op basis van tijd en resultaat.

(Interim) Bestuurder
Als onze opdrachten bestaan uit het (interim) invullen van de positie van CEO, Bestuursvoorzitter of lid van de Raad van Bestuur dan stemmen de (interim) executives van De Oorsprong hun honorering af op het beloningsbeleid van de organisatie waarvoor zij werken, eventueel resultaatafhankelijk.

Mediator/Bemiddelaar bij Familiekwesties en Zakelijke geschillen
Oplossingsgericht, kordaat en onafhankelijk staan bij ons centraal. De Oorsprong weet een veilige omgeving te creëren voor de deelnemers. Door onze betrokkenheid en onderzoekende instelling zullen wij de deelnemers uitdagen om te komen tot verrassende (onconventionele) oplossingen voor complexe vraagstukken of conflicten. Wij staan voor een concrete en duidelijke no-nonsense aanpak op basis van een marktconform uurtarief.

slope

Ik wil vanuit de kern verbinden, veranderen en verbeteren, vanuit de oorsprong."

Wim van Limpt

Oprichter De Oorsprong

Na een intens reorganisatietraject bij een opdrachtgever, waarbij ik ook publiekelijk en op de persoon werd aangevallen kwam ik erachter dat dit het werk was wat ik echt wilde doen. Authentiek en kordaat verbinden en veranderen. Niet terugdeinzen voor weerstand of ingrijpende maatregelen. Maar altijd met open vizier en rechtvaardig, want ik heb mogen ervaren dat écht veranderen alleen mogelijk is op basis van echtheid, veiligheid, draagvlak en 100% betrokkenheid.

Dit is mijn levensmissie: Ik wil vanuit de kern verbinden, veranderen en verbeteren, vanuit de oorsprong.

Ondanks mijn opleidingen aan Harvard en Insead Parijs heb ik in het veld pas echt geleerd wat het is om (crisis)bestuurder te zijn. Pas als de druk er vol op staat en ik volledig ben aangewezen op mijn eigen kernwaarden en drijfveren (mijn Oorsprong) voel ik me als een vis in het water. Ik ben gedreven om zelfs de meest ingrijpende noodzakelijke maatregelen te nemen. Daarbij ben ik alert, zeer stressbestendig en niet bang om krachtig op te treden. Daar waar nodig ga ik moeilijke onderwerpen en confrontaties niet uit de weg. Binnen mijn werkomgeving vind ik het belangrijk om effectief, efficiënt en doelgericht te werken met een fijn gevoel voor verhoudingen en oog voor de belangen van alle stakeholders. “Stevig en resultaatgericht met aandacht voor de menselijke maat”. Dat is waar ik met De Oorsprong voor sta.

slope slope

Contact

Openingstijden
Maandag 09:00 - 21:00
Dinsdag 09:00 - 21:00
Woensdag 09:00 - 18:00
Donderdag 09:00 - 18:00
Vrijdag 09:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 12:00
Zondag Gesloten